Wanneer ik mensen mag begeleiden bij hun processen is het mijn uitgangspunt dat ieder mens contact heeft met zijn/haar oorspronkelijke zelf. Je gezonde IK.

Voor mij zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inzet van ademhalingstechnieken, kennis over het zenuwstelsel en het stresssysteem van de mens zet ik in bij het begeleiden van mensen. Ook voor het lichaam is aandacht en zorg nodig.

 

De golven zijn de dagen, de dagen van het jaar. En het lijkt of zij vertellen hoe het ons vergaat. Maar de onderstroom die niemand ziet, bepaalt de richting op elk gebied.

Stef Bos