Autisme

Autisme begeleiding

 • Je kunt zowel particulier als met een WMO/Jeugd indicatie gefinancierd middels een PGB bij mij terecht.
 • Samen met jou onderzoek ik jouw hulpvragen, waar nodig bied ik begeleiding.
 • Ik stel jouw autonomie en zelfredzaamheid centraal.
 • Ik kijk verder dan alleen “zichtbaar gedrag”, er schuilt veelal een onuitgesproken hulpvraag achter “moeilijk verstaanbaar gedrag”.
 • Samen bewaken we de balans tussen inspanning en ontspanning.
 • Onderhoud, met goedkeuring van jou, goed contact op met voor jou belangrijke personen op verschillende levensgebieden zoals werk, vrije tijd, school en gezondheid. Wanneer nodig kijk ik samen met jou naar oplossingen mocht de situatie daarom vragen.
 • Wanneer nodig breng ik samen met jou structuur aan in je leven.
 • Ik geef psycho- educatie over autisme aan bijvoorbeeld ouders/verwanten, werkgevers, docenten en partners van mensen met autisme.
 • Mijn benadering is holistisch en op maat.
 • Ik heb kennis van (vroegkinderlijk trauma) en de mogelijke effecten in het dagelijks leven bij mensen met de diagnose autisme.
 • Ik heb kennis van het zenuwstelsel en de invloeden op ons lichaam wanneer ons zenuwstelsel ontregeld is.
 • Samen met jou kijk ik naar mogelijkheden op alle levensgebieden.

Vanaf 2008 begeleid ik mensen met de diagnose autisme, zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast bied ik begeleiding aan gezinnen waarbij er sprake is van autisme bij een gezinslid. Door met het hele gezin een plan te maken en samen te kijken naar signalen leg ik niet de nadruk op 1 persoon maar werk je samen als gezin. Ik begin veelal bij de ouders, wat hebben zij nodig. Tevens heb ik veel teams binnen een organisatie begeleid waarbij men vastliep bij het begeleiden van mensen met een diagnose autisme. Zoals ik beschreven heb in het stukje “over mij” heeft mij de vraag waarom iemand reageert zoals hij reageert altijd geboeid. Ik merkte dat bij veel mensen waar er sprake is van een diagnose autisme (of kenmerken ervan) zij niet begrepen werden door hun omgeving. Hun gedrag werd veelal als “moeilijk” ervaren. Zelf merkte ik dat ik veelal een “klik” had met mensen waarbij sprake was van autisme. Ik kon moeilijk verstaanbaar gedrag veelal begrijpen en plaatsen. Dit maakte dat ik mij steeds meer ben gaan verdiepen in autisme en dat ik in 2012 ben gestart met de Post Hbo-opleiding bij het RINO. Mijn gevolgde opleiding is erkend als POST-HBO-registeropleiding door de stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. Ik sta als autisme deskundige geregistreerd. 

In de periode tussen 2008 en 2020 heb ik veel bijscholing gevolgd bij Autisme Centraal in België. Door het begeleiden van mensen met de diagnose autisme kwam ik erachter dat hoe meer ik “weet” over autisme hoe minder ik eigenlijk “weet” over autisme. Wereldwijd weten wij niet wat autisme nu precies is. Mijn ervaring is dat ieder mens met autisme zijn/haar autisme anders beleeft. Vanaf 2018 ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in trauma en de gevolgen van trauma. Veel kenmerken vanuit de diagnose autisme kan ik plaatsen binnen het driedeling model (zie IZR-methode). Overlevingsdelen lijken in sterke mate aanwezig bij mensen met de diagnose autisme. Dit maakt dat ik “anders’ ben gaan kijken naar autisme maar ook naar diagnoses gesteld vanuit de DSM in het algemeen. De wetenschap op het gebied van stress, trauma, hechting en leefstijl in relatie tot autisme en andere DSM- diagnostiek in nog volop in ontwikkeling.

Mijn kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan rondom trauma en hechting neem ik inmiddels mee in de begeleiding van mensen die een diagnose (vermoeden van) autisme hebben. Vanuit hen krijg ik terug dat ze ervaren dat stress/ spanning afneemt doordat men steeds meer inzicht krijgt in welk deel zich men bevindt (traumadeel, overlevingsdeel, gezond deel). Met als gevolg dat iemand meer vanuit basisrust, veiligheid, geborgenheid kan leven, minder overlevingsmechanismes hoeft in te zetten en keuzes kan maken als autonoom mens (gezond deel).