Kosten

Individuele begeleiding

Voorafgaand aan elk traject houd ik eerst een vrijblijvend intakegesprek. Het hebben van een “klik” is wat mij betreft een voorwaarde om een begeleidingstraject aan te gaan.

Individuele begeleiding kan bekostigd worden wanneer er een indicatie vanuit de WMO, of Jeugdwet of WLZ aanwezig is. Op basis van PGB.

Mijn uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op het voeren van regie over zijn of haar leven, ondersteuning en zorg. Met een Persoonsgebonden budget (PGB) is dit goed mogelijk. Een PGB is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf zorg in kunnen kopen. Te denken valt aan, persoonlijke begeleiding, verzorging, verpleging. Met een pgb ben je in principe vrij om zelf je (professionele) zorgverlener te selecteren en in te huren.

Wie kan van een PGB gebruik maken?

Iedereen die vanwege een beperking of aandoening meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een PGB. Je inkomen of vermogen is niet van belang. Een aanvraag van een PGB is wel aan een aantal voorwaarden verbonden.

Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl en www.pgb.nl

Wanneer er geen indicatie aanwezig is dan is het uurtarief bespreekbaar afhankelijk van de hulpvraag. Deze varieert van 60 tot 75 euro per uur.

IZR- sessie

Voorafgaand vindt er een gratis telefonisch intakegesprek plaats waarin we met elkaar jouw verlangen in kaart brengen.

Uurtarief IZR-sessie is 75 euro, veelal duurt een sessie 1,5 uur.

Soms geeft een enkele sessie voldoende inzichten. Uit ervaring is gebleken dat na verloop van tijd mensen toch weer wat ondersteuning kunnen gebruiken. Een IZR- proces werkt veelal na, mijn ervaring is dat er soms na enkele weken/maanden in één keer weer zaken op de plek gaan vallen. Wat maakt dat dit weer vragen gaat oproepen of inzichten geeft die je graag wil delen. Zeker wanneer het om thema’s of gedragspatronen gaan die al langer spelen.

Voorafgaande het traject hebben we eerst een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw verlangen en kijken we of er een “klik” is.

Betaling in termijnen is mogelijk, tevens vind ik dat passende hulp voor ieder mens toegankelijk moet zijn passend bij zijn of haar inkomen. Mochten bovenstaande bedragen een belemmering zijn dan sta ik open om hier het gesprek over aan te gaan met elkaar.