Trauma

Trauma heling

Heling betekent niet dat de schade nooit heeft bestaan. Het betekent dat de schade niet langer onze levens beheerst.

(Onbekende auteur).

Trauma is mijns inziens het meest onderschatte onderwerp in de gezondheidszorg maar ook in het leven van de gehele mensheid.

Ons lichaam geeft veelal zelf een duidelijk signaal (bv spijsverteringsklachten) wanneer we uit balans zijn maar de oorzaak zit vaak zo diep in ons systeem verscholen dat wij het zelf niet herkennen als gevolgen van onderliggend trauma.

Tot voor kort dacht men dat een trauma ontstaat door ingrijpende gebeurtenissen in iemands mensenleven. Zoals mishandeling, seksueel misbruik, adoptie, oorlog, verwaarlozing. Inmiddels is er meer onderzoek gedaan naar het ontstaan van trauma en de effecten hiervan op ons leven. Trauma’s kunnen evengoed op microniveau ontstaan (Crastnopol, 2015) Microtrauma’s zijn gebeurtenissen die op het eerste gezicht niet zo ingrijpend lijken maar door de herhaling een langdurig effect kunnen hebben. Vileine opmerkingen, pesterijen, beledigingen, negatief taalgebruik bijvoorbeeld maar ook afkeurende en minachtende blikken. Trauma’s zijn voor ieder mens anders. Wat de één als traumatisch ervaart hoeft een ander niets te doen.

Dr. Gabor Maté heeft zijn leven toegewijd aan het begrijpen en oplossen van trauma. Hij stelt dat trauma niet zozeer is wat ons is overkomen maar hoe we geleerd hebben om daar, vaak op tragische wijze, mee om te gaan.

Iedereen heeft zijn eigen ritme en tempo en als het over heling en bewustwording gaat. Niemand kan het trauma van een ander helen, je kunt alleen jezelf helen.

 

Het effect van trauma is dat het onze identiteit en ons vermogen om autonoom te zijn ernstig beschadigt. Een trauma verandert hoe je jezelf, anderen en de wereld om je heen ziet. Net zolang totdat jij je bewust wordt van je eigen patronen en overtuigingen. Pas als je bewust gaat worden van je eigen trauma’s kun je vanuit meerdere perspectieven gaan kijken. Dit vraagt in de eerste plaats afstemming en in contact te zijn met jezelf. Als je jouw trauma’s niet verwerkt, leef je veelal in de overlevingsmodus. Aan traumatische ervaringen zijn veelal triggers gekoppeld. Alles wat iemand zich (on)bewust herinnert wat vlak voor, na of tijdens het trauma gebeurde is een mogelijke trigger. Triggers zijn veelal verbonden aan je zintuigen. De situatie in het hier en nu is meestal onschuldig, niet extreem of schadelijk maar je lichaam reageert wel alsof je nu in gevaar bent. Het traumadeel blijft steken op de leeftijd van het trauma: Als het getriggerd wordt, ben je weer even terug bij de traumatische ervaring. Je beschikt niet over je volwassen brein en ervaart weer de overweldigende emoties van hulpeloosheid van toen.

Ten tijde van het trauma was je niet in staat om de ervaring te verwerken hierdoor zijn ze opgeslagen in je lichaam en geest. De impact van trauma, wanneer het niet succesvol wordt aangepakt, is dat die het leven van de getraumatiseerde persoon bepaalt en beheerst. Het effect daarvan blijft niet beperkt tot de persoon zelf maar wordt ook intergenerationeel doorgegeven en zo zie je vaak een herhaling van hetzelfde patroon in bijvoorbeeld gezinnen en families.

Wanneer je je eigen triggers en gedragingen leert kennen en bewust bent van wat deze triggers met jou doen, dan zal dit jou veel energie schelen en onnodige pijn. Triggers kunnen heel erg sterk zijn en kunnen leiden tot o.a. depressie, frustraties, het vermijden van relaties, intiem contact, zelfcontrole, verslavingen, het vermijden van conflicten, controleren van anderen, te hard werken. Als getraumatiseerd kind kun je niet erkennen/herkennen wat je overkomt. Dit kan alleen als je vanuit de volwassenpositie kijkt naar wat je is overkomen en het bijbehorende gevoel erkent en de afgesplitste delen volledig integreert in jezelf. Op deze wijze vergroot je je gezonde deel (oorspronkelijk IK) wat bijdraagt aan het maken van autonome keuzes in je leven. Zonder schuldgevoelens naar anderen, in vrijheid en jezelf vooropstellen. Van jezelf houden is zelfwaardering; het is aangeboren, natuurlijk, heilzaam en gezond! Alleen dan ben je in staat om liefde te ontvangen, te geven, mensen te vertrouwen, te respecteren en goede (liefdes) relaties aan te kunnen gaan. Interactieve Zelf-Resonantie (kortweg de IZR-methode) is een methode waarin ik mij heb geschoold. Als gekwalificeerd IZR-practitioner zet ik deze methode in om het trauma te kunnen integreren.