Persoonlijke groei en bewustwording

Wanneer ik mensen mag begeleiden bij hun processen is het mijn uitgangspunt dat ieder mens contact heeft met zijn/haar oorspronkelijke zelf. Je gezonde IK.
Samen met jou ga ik op zoek naar antwoorden op vragen die op dit moment belangrijk voor je zijn. Jouw verlangen tot verandering is het uitgangspunt. Ik stel gerichte vragen die je bewustmaken van belemmerende patronen. De antwoorden en oplossingen heb jij al in je. Deze worden naar boven gehaald door passende vragen te stellen op het juiste moment en indien gewenst middels een IZR proces (uitleg zie verder onder IZR).

Andere mensen en je omgeving verander je niet. Het enige wat je kunt veranderen is hoe jij naar de dingen kijkt, ervaart, welke gedachten je hebt. Vaak zit je vast in gedragspatronen die niet helpend zijn. Het is een patroon dat veelal zijn oorsprong vindt in onze kindertijd. We worden gevormd door onze opvoeding, land van herkomst, gezinssamenstelling en ontwikkelen programma’s hoe we denken, reageren en hoe we ons gedragen. Dit voelt in eerste instantie als “waarheid” tot het moment dat het patroon je niet meer dient, je loopt vast op diverse levensgebieden. Vastlopen vraagt om beweging, Een beweging om contact te maken met jezelf, jouw oorspronkelijke IK. Samen met jou kijk ik wat passend is voor jou. Ik heb geen vooropgesteld plan van aanpak. Na een vrijblijvend intakegesprek gaan we samen op ontdekking en verkennen we welke manier van begeleiden het beste bij jou past. Jij bent de leidraad, ik beweeg met jou mee, ik bied een veilige bedding, luister en stel vragen. Alles wat zich aandient mag er zijn.

Voor mij zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inzet van ademhalingstechnieken, kennis over het zenuwstelsel en het stresssysteem van de mens zet ik in bij het begeleiden van mensen. Ook voor het lichaam is aandacht en zorg nodig.

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden maar het moet voorwaarts worden geleefd.

Søren Kierkegaard, deense filosoof (1813-1855)